Kålmolke

(mjölktistel, allmän mjölkfibla, kålfibla, kålmjölktistel, ) (Sonchus oleraceus L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Almindelig Svinemælk , Storbrittanien Smooth Sow-thistle, Estland Harilik piimohakas, Finland Kaalivalvatti, HollandGewone melkdistel, Island Gyltufífill, Lettland Darza mikstpiene, Litauien Daržine piene, Norge Haredylle, Polen Mlecz zwyczajny, Ryssland Осот огородный, Tyskland Kohl-Gänsedistel,

Bladen kan användas som sallad eller stuvas som spenat.

Se även parksallat, svinmolke, åkermolke

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar så att ogräsfröna stimuleras att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att molken inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Avslagning

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning