Nattskatta

(Solanum nigrum L.) Fam:. Solanaceae

Danmark Sort Natskygge, Storbrittanien Black Nightshade, Estland Must maavits, Finland Mustakoiso, HollandZwarte nachtschade, Island Nattskuggajurt, Lettland Melna naktene, Litauien Juodoji kiauliauoge, Norge Svartsøtvier, Polen Psianka czarna, Ryssland Паслён чёрный, Tyskland Schwarzer Nachtschatten,

Växten innehåller bl.a. solanin som kan ge magbesvär. De svarta mogna bären har lägre halt än de omogna. Förgiftningar är ovanliga. Se även bägarnattskatta. 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Nästan äggrunda (längd 7–12 mm), tydligt skaftade. Mittnerv tydlig. Håriga, speciellt bladskaft och bladundersida.

Örtblad: Framkommer vanligen ett och ett, (ovala) till spetsigt äggrunda, skaftade, bladkant hel eller något tandad. Nervatur mycket tydlig. Kala till glest, tillplattat håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–60 cm, mörkgrön. Stjälk grönviolett, grenig, något kantig, kal eller glest, tillplattat hårig. Sidoskottsbildning sker tidigt. Mer upprätt växtsätt än bägarnattskatta. De helt vita blommorna med stora gula ståndare sitter i glesa samlingar på bladlösa korta stjälkar. Frukten är ett klotrunt bär (6–10 mm) som vid mognad är blankt blåsvart. Underarten hårig nattskatta ssp. schultesii är ull- och körtelhårig, mycket sällsynt. Alla nattskatte-arter är giftiga p.g.a. sitt innehåll av glykoalkaloider (solaniner).

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i de sydligaste landskapen för att sedan succsesivt avta norr över, i Norrland sällsynt. Åkrar, trädgårdar samt skräp- och ruderatmarker, särskilt näringsrika marker. Möjligheten till utveckling är störst i radodlade grödor som potatis och betor samt vid fältmässig köksväxtodling (morot, lök, palsternacka) där arten kan förorsaka stora skördeförluster och betydande problem, t.ex. vid odling av konservärter, då de omogna, gröna bären innehåller högst halter av solaniner och går inte att rensa bort. Stora mängder i kreatursfoder såväl i torkat tillstånd som ensilage kan förorsaka förgiftning.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror relativt sent under vår och försommar. Fröna långlivade i marken ofta < 20 år.