Rödplister

(Lamium purpureum L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Rød Tvetand , Storbrittanien Red Dead-nettle, Estland Verev iminõges, Finland Punapeippi, HollandPaarse dovenetel, Island Akurtvítönn, Lettland Sarta panatre, Litauien Raudonžiede notrele, Norge Raudtvitann, Polen Jasnota purpurowa, Ryssland Яснотка пурпурнвая, Tyskland Rote Taubnessel,

Se även mjukplister, vitplister.LIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Runda till ovala (längd 6–8 mm) ej något välvda, bladtopp något urnupen med liten tapp, bladbas kloliknande, tydligt skaftade. Kala.

Örtblad: Framkommer två och två (korsvis motsatta), äggrunda till hjärtlika med trubbig spets, bladkant naggad. Tydligt fjädernervigt. Håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 10–30 cm. Stjälk fyrkantig och vanligen grenig från basen. Blommorna är läppformade och röda - rödvioletta, sitter i kransar i de övre bladvecken och blommar nästan hela året då marken är snöfri (flera generationer).

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götaland, Svealand och södra Norrland för att sedan avta mot norr. Åkrar, trädgårdar, jordhögar, skräp- och ruderatmarker, särskilt näringsrika sand- och lerjordar. Möjligheten till utveckling är störst i radsådda grödor/kulturer samt i höstsäd särskilt på våren, arten kan här bli besvärande och förorsaka betydande skördeförluster.

Biologi: Förökas endast med frön, som framför allt gror under vår och höst. Frönas livslängd i marken > 5 år, kan ibland bli mycket långlivade. Myror äter av frönas oljerika bihang och hjälper på så sätt till med att sprida arten genom att bära fröna med sig.