Smörblomma (-liknande)

(Ranunculus spp. ) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Ranunkel, Island Sóley (-svipað), Norge Soleie,

Se även majsmörblomma, revsmörblomma, svalört, vanlig smörblomma, åkerranunkel.