Molke-arter

(Sonchus spp. ) Fam:. Asteraceae

Danmark Svinemaelk, Island Fifill, Norge Dylle ,

Se även kålmolke, svinmolke, åkermolke.