Ven-arter

(Agrostis/Apera spp. ) Fam:. Poaceae

Danmark Hvene-arter, Storbrittanien Bent grass-species, Norge Kvein-arter,

Se även storven, åkerven.Livsform: Vanligen fleråriga utom åkerven (åkerkösa) som är ettårig (annuell).

 

Vippa riklommig, grön eller rödbrun, småax 1-blommiga, mycket små (1-2 mm långa). Åkerven skiljer sig genom småaxens långa borst (minst 3 ggr så långa som småaxet). 

Se även Gräs i Kulturlandskapet