Mjukplister

(Lamium amplexicaule L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Liden Tvetand, Storbrittanien Henbit Dead-nettle, Estland Hõlmine iminõges, Finland Sepiväpeippi, HollandHoenderbeet, Island Varpatvítönn, Lettland Skaujoša panatre, Litauien Apskritalape notrele, Norge Mjuktvitann, Polen Jasnota różowa, Ryssland Яснотка стеблеобъемлющая, Tyskland Stengelumfassende Taubnessel,

Se även rödplister, vitplister.

(Bildmaterial från Biopix.dk.) 

LiVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Runda till ovala (längd 5–7 mm) något välvda, bladtopp något urnupen med liten tapp, bladbas kloliknande, tydligt skaftade. Kala.

Örtblad: Framkommer två och två (korsvis motsatta), brett äggrunda till hjärtlika, bladkant naggad. Tydligt fjädernervigt. Håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 10–25 cm. Stjälk tunn, grenig och  fyrkantig. Blommorna är läppformade och röda till rödvioletta, sitter i kransar i de övre bladvecken och blommar nästan hela året då marken är snöfri.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götaland och Svealand för att sedan avta mot norr. Åkrar, trädgårdar, jordhögar, skräp- och ruderatmarker, särskilt näringsrika sand- och lerjordar. Möjligheten till utveckling är störst i radsådda grödor/kulturer samt i höstsäd särskilt på våren, arten kan här förorsaka  skördeförluster.

Biologi: Förökas endast med frön, som framför allt gror under vår och höst. Frönas livslängd i marken > 5 år, kan ibland bli mycket långlivade. Myror äter av frönas oljerika bihang och hjälper på så sätt till med att sprida arten genom att bära fröna med sig.