Skräppa-/Syra-arter

(Rumex spp. ) Fam:. Polygonaceae

Danmark Skraeppe/Syre, Storbrittanien Dock, Island Njoli/Sura, Norge Høymole/Syra, Polen Szczaw,

Se även gårdsskräppa, krusskräppa, tomtskräppa, samt bergssyra, ängssyra.LIVSFORM: Flerårig (perenn).