Jordreva

(Glechoma hederacea L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Korsknap , Storbrittanien Ground-ivy, Estland Harilik maajalg, Finland Maahumala, Island Krosshnappur, Lettland Efeju sētložņa, Litauien Šliaužiančioji tramažolė, Norge Krossknapp , Ryssland Будра плющевидная, Tyskland Gundelrebe,LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Brett hjärtlika med pillik bas (längd ca 5 mm), skaftade.

Örtblad: Njurlika, skaftade med grovt naggade kanter, vanligen fint håriga. Blad motsatta, bladskiva ofta rödtonade, särskilt undersida.

Övrigt: Krypande art med nedliggande, ibland meterlånga, rotslående, fyrkantiga stjälkar (glatta eller svagt håriga) och uppstigande blombärande grenar (15-20 cm) där de blåvioletta eller blå blommorna sitter kranslikt samlade i fåblommiga klasar från bladvecken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i södra och mellersta delen av landet på såväl mulljord som lättare mineraljordar (gärna fuktiga och skuggiga platser). Trädgårdar, gräsmattor, ängsmark, gårdsmiljöer och vägkanter för att sedan avta norrut. Jordrevan har förr odlats som prydnatsväxt, inte minst som ampelväxt. Kan vara svår att hålla på plats då den snabbt kan breda ut sig i gräsmattor och rabatter. Hästar bör ej utfodras med foder som innehåller större mängder jordreva, då arten innehåller substanser som kan ge förgiftningssymptomer.

Biologi: Sprider sig med frö och krypande stjälkar. Blommorna är oftast tvåkönade men det förekommer också enkönade något mindre honblommor. Vintergrön.