Backskärvfrö

(Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl) Fam:. Brassicaceae

Danmark Alpe-Pengeurt, Storbrittanien Alpine Penny-cress, Estland Alpi litterhein, Finland Kevättaskuruoho, Lettland Zilganais naudulis, Litauien Melsvoji čiužutė, Norge Vårpengeurt, Ryssland Ярутка альпийская, Tyskland Gebirgs-Hellerkraut ,

 En av vårens första blommande växter. Inkommen under första halvan av 1800-talet med gräsfrö (troligen Tyskland). Mångformig art.LIVSFORM: Två- eller flerårig (bienn/perenn).

Hjärtblad: Runda (diam. ca 5 mm), tydligt skaftade. Glatta.

Örtblad: De första skaftade med oval–omvänt äggrund, nästan helbräddad bladskiva, framkommer till att börja med två och två, bildar rosett med skaftade blad. Stjälkbladen avlånga med stjälkomfattande bas, strödda. Glatta.

Övrigt: Fullvuxen planta 10–30 cm hög, ogrenad, stjälk rund, små vita eller ljusrosa blommor (i lång klase) med mörkt violetta ståndarknappar. Hela växten grå- eller blågrön, ibland något rödanlupen. Skida 6–8 mm lång, smalt hjärtlik och smalt vingad (vingens spets rund). 


Utbredning, växtplats och betydelse: Ganska vanlig i större delen av landet. Särskilt öppna lite torra miljöer. Gårdsplaner, väg- och åkerkanter, banvallar, betesmarker och gräsmattor. Inget direkt problem som ogräs.

Biologi: Förökas endast med frön, som framför allt gror under senare delen av vegetationsperioden och sedan övervintrar som en tät bladrosett tryckt till marken. Fröna ganska långlivade i marken >5 år.