Kavle-arter

(Alopecurus spp. ) Fam:. Poaceae

Danmark Raevehale, Storbrittanien Black- and Foxtail-grass, Island Liðagras, Norge Reverumpe,

Se även kärrkavle, renkavle.Livsform: Vanligen fleråriga som t.ex. ängs- och kärrkavle (fuktig gräsmark), renkavle ettårig (vinterannuell, helst torrare lerjord)).

 

Blad kala. Vippa axlik, tät, mjuk, cylindrisk (2-10 cm lång).

Se även Gräs i Kulturlandskapet