Häckvicker

(Vicia sepium L.) Fam:. Fabaceae

Danmark Gærde-Vikke , Storbrittanien Bush Vetch , Estland Aed-hiirehernes, Finland Aitovirna, Island Giljaflækja , Lettland Žoga vīķis, Litauien Patvorinis vikis, Norge Gjerdevikke, Ryssland Горошек заборный, Tyskland Zaun-Wicke ,

Se även duvvicker, kråkvicker, luddvicker, sommarvicker, sparvvicker.LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Ej synliga då de stannar kvar uppsvällda inom fröskalet.

Örtblad: Framkommer ett och ett, blad 1–2 rudimentära. Övriga blad parbladiga med 2-8 par småblad med tydlig mittnerv, småblad bredare mot basen, ofta med liten uddspets, vanligen med grenigt klänge. Stjälk och bladskiva finhåriga.

Övrigt: Den fullvuxna plantans klängande stjälkar kan vara upp mot 60 cm långa. Blomklasar mycket kortskaftade från bladvecken med 2-4 blå-rödvioletta blommor, 12-15 mm långa. Stipler hela. Balja kal, 20-30 mm lång, svart vid full mognad, 3-10 frön.
 
Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän–tämligen allmän i alla landets odlingsbyggder. Gräsmarker, trädgårdar, bryn och buskage. Förr odlad.

Biologi: Det är vanligen sidoskotten som övervintrar. Förökas endast med frön, som gror under både höst och vår. Frönas livslängd i marken <5 år.