Häckvicker

(Vicia sepium L.) Fam:. Fabaceae

Danmark Gærde-Vikke , Storbrittanien Bush Vetch , Estland Aed-hiirehernes, Finland Aitovirna, Island Giljaflækja , Lettland Žoga vīķis, Litauien Patvorinis vikis, Norge Gjerdevikke, Ryssland Горошек заборный, Tyskland Zaun-Wicke ,

Se även duvvicker, kråkvicker, luddvicker, sommarvicker, sparvvicker.

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att vickern inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Handrensning eller uppgrävning

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Marktäckning