Häckvicker

(Vicia sepium L.) Fam:. Fabaceae

Danmark Gærde-Vikke , Storbrittanien Bush Vetch , Estland Aed-hiirehernes, Finland Aitovirna, Island Giljaflækja , Lettland Žoga vīķis, Litauien Patvorinis vikis, Norge Gjerdevikke, Ryssland Горошек заборный, Tyskland Zaun-Wicke ,

Se även duvvicker, kråkvicker, luddvicker, sommarvicker, sparvvicker.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.