Brunskära

(Bidens tripartita L) Fam:. Asteraceae

Danmark Fliget Brøndsel, Storbrittanien Trifid Bur-marigold, Estland Kolmisruse, Finland Tummarusokki, HollandDriedelig tandzaad, Island Brúnihnappur, Lettland Trejdaivu sunitis, Litauien Triskiautis lakišius, Norge Flikbrønsle, Polen Uczep trójlistkowy, Ryssland Череда трёхраздельная, Tyskland Dreiteiliger Zweizahn,

Kan användas som färgväxt.

(Bildmaterial från Biopix.dk.) 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala (längd 8 –15 mm), skaftade, mittnerv synlig. Glatta.

Örtblad: Framkommer två och två (korsvis motsatta), lansettlikt ovala till äggformade, vanligen tre flikiga med grova, framåtriktade tänder. Bladskivor glatta.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–90 cm hög, tidig sidoskottsbildning, vid svag kokurrens starkt förgrenad. Stjälk ofta brungrön eller rödbrun. De gulbruna blomkorgarna med rörlika blommor saknar kantblommor ("kronblad"), sitter ensamma i stjälkarnas toppar. Stor variatonsrikedom. Färgväxt..

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder för att sedan avta längre norr ut. Åkrar, trädgårdar samt skräp- och ruderatmarker, fuktiga, näringsrika marker. Speciellt besvärlig i sent sådda vårgrödor. 

Biologi: Konkurrensförmågan gentemot många grödor ökar på fuktiga, kväverika jordar med lågt pH. Förökas endast med frön, som främst gror under vår och försommar. Frönas livslängd i marken  >5 år.