Dån-arter

(Galeopsis spp. ) Fam:. Lamiaceae

Danmark Hanekro, Storbrittanien Hemp-nettle, Island Hjálmgras, Norge Då, Polen Poziewnik,

Se även hampdån, pipdån, toppdån 

LIVSFORM: Ettåriga (sommarannueller).

Hjärtblad: Ovala till omvänt äggrunda (längd ca 10 mm), bladtopp något urnupen, bladbas med ett par bakåtriktade flikar (pillika), tydligt skaftade. Bladskaft hårigt för övrigt i stort sett glatta.

Örtblad: Framkommer två och två (korsvis motsatta), utdraget äggrunda, bladkant sågad. Tydligt fjädernervigt. Tätt håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–80 cm. Stjälk fyrkantig, kraftigt hårig med nedårtiktade hår och uppsväld vid bladfästen. Blommorna är läppformade och antingen gulaktiga med violett flik på underläppen (hampdån) eller rödaktiga (pip- eller toppdån) och sitter i kransar i de övre bladvecken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mycket allmän i alla  jordbruksbygder frånsett Skåne. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i potatis och vårsådda grödor/kulturer som stråsäd, främst på mulljordar där arten kan förorsaka betydande skördeförluster.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror främst tidigt på våren. Frönas livslängd i marken > 5 år.