Pipdån

(nässeldån, blinddån, röddån, åkerdån, ) (Galeopsis tetrahit L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Almindelig Hanekro, Storbrittanien Common Hemp-nettle, Estland Kare kõrvik, Finland Karheapillike, HollandGewone hennepnetel, Island Garðahjálmgras , Lettland Parastais aklis, Litauien Dirvine akle, Norge Kvassdå, Polen Poziewnik szorstki, Ryssland Пикульник обыкновенный, Tyskland Acker-Hohlzahn,

Se även hampdån, toppdånLIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Relativt stora, ovala, bladtopp något urnupen, bladbas med ett par bakåtriktade flikar (pillika), tydligt skaftade. Bladskaft hårigt för övrigt i stort sett glatta.

Örtblad: Framkommer två och två, utdraget äggrunda, bladkant sågad. Tydligt fjädernervigt. Tätt håriga.

Övrigt:  Fullvuxen planta 20–60 cm. Stjälk fyrkantig, kraftigt hårig (körtelhår förekommer) med nedårtiktade hår och uppsväld vid bladfästen. Blommorna är läppformade och rödaktiga med ej urnupen mittflik på underläppen och sitter i kransar i de övre bladvecken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mycket  allmän i alla  jordbruksbygder frånsett Skåne. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i potatis och vårsådda grödor/kulturer som stråsäd, främst på mulljordar där arten kan förorsaka betydande skördeförluster.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror främst  tidigt på våren. Frönas livslängd i marken < 5 år.