Hårgängel

(Borstgängel, ) (Galinsoga quadriradiata (G.ciliata) Riuz & Pav.) Fam:. Asteraceae

Danmark Kirtel-Kortstråle, Storbrittanien Shaggy-soldier, Finland Ripsisaurikki, Norge Nesleskjelfrø , Polen Żółtlica owłosiona, Tyskland Behaartes Franzosenkraut ,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

Inkom till Europa 1796 via Kew Garden (London) från Peru.

Se även gängel.LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Brett äggrunda till nästan runda (längd 3–5 mm), skaftade. Kala.

Örtblad: Äggrunda, spetsiga, bladkanter finsågade, framkommer två och två. Bildar ej rosett. Glest håriga.

Övrigt: Fullvuxna plantor (längd 20–40 cm). Stjälkar greniga, nedtill svagt håriga. Blomkorgarna sitter ensamma eller i glesa kvastar i stjälktoppar. Korgskaften med utstående hår och mörka körtelhår.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen–mindre allmän i Götalands och Svealands  jordbruksbygder, avtar sedan snabbt norröver. Åkrar, trädgårdar, skräp- och ruderatmarker. Näringsrika miljöer. Vårsådda grödor/kulturer där den kan bli besvärlig i trädgårdsland och vid fältmässig köksväxtodling. På frammarch.

Biologi: Förökas endast med frön, som är sent vårgroende, riklig fröproduktion. Frönas livslängd i åkermark, >5 år.