Bergkorsört

(Senecio sylvaticus L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Skov-Brandbæger , Storbrittanien Heath Groundsel , Estland Mets-ristirohi, Finland Kalliovillakko, Lettland Meža krustaine, Litauien Miškinė žilė, Norge Bergsvineblom, Ryssland Крестовник лесной, Tyskland Wald-Kreuzkraut ,

Se även klibbkorsört, vanlig korsört, vårkorsört, stånds.LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad:

Örtblad:

Övrigt: Allmän på öppen ganska kväverik sand- eller humusrik jord. Vägkanter och ruderatmark. Innehåller som alla andra korsörts-arter alkaloider. Inget problem som ogräs i dagens jordbruk.