Hampdån

(hampnässla, gulddån, ) (Galeopsis speciosa Mill.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Hamp-Hanekro, Storbrittanien Large-flowered Hemp-nettle, Estland Kirju kõrvik, Finland Kirjopillike, HollandDauwnetel, Island Gullhjálmgras, Lettland Raibais aklis, Litauien Geltonžiede akle, Norge Guldå, Polen Poziewnik pstry, Ryssland Пикульник красивый, пикульник заметный, Tyskland Bunter Hohlzahn,

Se även pipdån, toppdån 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Relativt stora, ovala, bladtopp något urnupen, bladbas med ett par bakåtriktade flikar (pillika), tydligt skaftade. Bladskaft hårigt för övrigt i stort sett glatta.

Örtblad: Framkommer två och två, utdraget äggrunda, bladkant sågad. Tydligt fjädernervigt. Tätt håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 30–80 cm. Stjälk fyrkantig, kraftigt hårig med nedårtiktade hår och uppsväld vid bladfästen. Blommorna är läppformade och  gulaktiga med violett flik på underläppen och sitter i kransar i de övre bladvecken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mycket allmän i alla jordbruksbygder frånsett Skåne. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i potatis och vårsådda grödor/kulturer som stråsäd, främst på mulljordar där arten kan förorsaka betydande skördeförluster.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror främst  tidigt på våren. Frönas livslängd i marken < 5 år.