Spikvallmo

(Papaver argemone L.) Fam:. Papaveraceae

Danmark Kølle-Valmue, Storbrittanien Prickly Poppy, Estland Liivmagun, Finland Hietaunikko, HollandRuige klaproos, Island Skarlatsol, Lettland Saraina magone, Litauien Smiltynine aguona, Norge Klubbevallmue, Polen Mak piaskowy, Ryssland Мак аргемона, Tyskland Sand-Mohn,

Se även kornvallmo, rågvallmoLIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Avlånga och mycket smala (längd 6–8mm), oskaftade. Kala.

Örtblad: Framkommer först två och två, första bladparet avlångt ovalt med hel bladkant, följande med enstaka flikar, bildar sedan rosett med parflikiga blad. Skaftade. Behåring tilltar med äldre blad som också har mjölksaft.
.
Övrigt: Fullvuxen planta 20–40 cm hög, stjälk hårig med toppställd, tegelröd blomma om 3–4 cm i diameter, nästan alltid med svart fläck vid kronbladsbasen, frökapsel något kantig, borsthårig.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen till mindre allmän i södra Götalands jordbruksbygder (spec. Skåne, Öland och Gotland) i övrigt sällsynt eller tillfällig. Åkrar ( spec. lätta jordar), rabatter, vägkanter, skräp- och ruderatmarker. Ingen direkt betydelse som ogräs.

Biologi: Förökas endast med frön som till största delen gror under hösten, övervintrar som bladrosett. Fröna ganska långlivade i åkermark >5 år.