Näva-arter

(Geranium spp. ) Fam:. Geraniaceae

Danmark Storkenæb-arter, Storbrittanien Crane's-bill , Island Blágresi, Norge Storkenebb-arter, Polen Bodziszek,

Ordet "näva" är gammalsvenska för "näbb", vilket syftar på frukterna som liknar långa fågelnäbbar.

Se även duvnäva, fliknäva, mjuknäva, skatnäva, sparvnäva.LIVSFORM: Ettåriga (sommarannueller), fliknäva och skatnäva även tvååriga (bienner).