Gängel

(Galinsoga parviflora Cav.) Fam:. Asteraceae

Danmark Håret Kortstråle, Storbrittanien Gallant-soldier, Estland Paljas võõrkakar, Finland Tarhasaurikki, HollandKlein knopkruid, Island Garðasnuðra, Lettland Sikziedu sikgalvite, Litauien Smulkiažiede galinsoga, Norge Peruskjelfrø, Polen Żółtlica drobnokwiatowa, Ryssland Галинсога мелкоцветковая, Tyskland Kleinblütiges Franzosenkraut,

Inkom till Europa 1796 via Kew Garden (London) från Peru. Första fynden i Sverige under senare delen av 1800-talet.

Se även hårgängel. 

 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Brett äggrunda till nästan runda (längd 3 – 6 mm), skaftade. Kala.

Örtblad: Äggrunda, spetsiga, bladkanter glestandade, framkommer två och två. Bildar ej rosett. Kala.

Övrigt: Fullvuxna plantor (längd 15 – 40 cm). Stjälkar greniga, nedtill kala,. Blomkorgarna sitter ensamma eller i glesa kvastar i stjälktoppar. Korgskaften tilltryckt håriga med få körtelhår.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mindre allmän i Götalands jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, skräp- och ruderatmarker. Näringsrika miljöer. Vårsådda grödor/kulturer där den kan bli besvärlig i trädgårdsland och vid fältmässig köksväxtodling.

Biologi: Förökas endast med frön, som är sent vårgroende, riklig fröproduktion. Frönas livslängd i åkermark, >5 år.