Vicker-arter

(Vicia spp. ) Fam:. Fabaceae

Danmark Vikke, Storbrittanien Vetch, Island Flaekja, Norge Vikke, Polen Wyka,

Se även duvvicker, häckvicker, kråkvicker, luddvicker, sommarvicker, sparvvicker.LIVSFORM: Ettåriga (sommar- och vinterannueller), häck- och kråkvicker fleråriga (perenner).