Pilört-arter

(Persicaria/Polygonum spp. ) Fam:. Polygonaceae

Danmark Pileurt-arter, Island Blaðka, Polen Rdest,

Se även bitterpilört, vanilg pilört, vattenpilört, åkerpilört. 

LIVSFORM: Ettåriga (sommarannueller) och vattenpilört flerårig (perenn).

Hjärtblad: Ovala till avlångt ovala. De båda bladskaften sammanväxta till ett rör ur vilket de första örtbladet kommer fram. Glatta eller glest håriga.

Örtblad: Framkommer ett och ett , långsmala till ovala, f.o.m. andra bladet ur ett hinnaktigt, svagt hårigt rör. Ofta svartfläckiga (spec. åkerpilört). Fjädernerviga. Glatta till glest håriga/spindelvävshåriga. De senare gäller speciellt vanlig pilört.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–60 cm. Stjälk starkt förgrenad med uppsvällda stjälkleder. Plantor åtminstone i tidigt stadium med rödaktig färgton. Blommorna  är röd-, vit-  eller grönaktiga och sitter i en axformad blomställning.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i potatis och vårsådda grödor/kulturer som stråsäd. Speciellt besvärlig på myrjordar och lätta, fuktiga, mullrika jordar där arten kan förorsaka betydande skördeförluster.

Biologi: Bitterpilört, vanlig pilört och åkerpilört förökas endast med frön, som gror under våren. Vattenpilört förökar sig även med underjordiska stamutlöpare. Frönas livslängd i marken < 5 år.