Lomme

(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Hyrdetaske, Storbrittanien Shepherd´s-purse, Estland Harilik hiirekõrv, Finland Lutukka, HollandHerderstasje, Island Hjartarfi, Lettland Ganu plikstinš, Litauien Trikerte žvagine, Norge Gjetartaske, Polen Tasznik pospolity, Ryssland Пастушья сумка обыкновенная, Tyskland Hirtentäschelkraut,

Under medeltiden en viktig medicinalväxt, främst som blodstillande medel. Späda plantor utmärkt som smörgåskrasse (senapssmak).LIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Relativt små, ovala till runda, kortskaftade. Kala.

Örtblad: Framkommer vanligen två och två, de första ovala, de senare mer eller mindre parflikiga (mycket stor variation) och bildar en bladrosett. Mittnerv tydlig. Tätt håriga, stjärnhår (ev. lupp).

Övrigt: Fullvuxen planta 10–40 cm hög med  pillikt stjälkomfattande mer eller mindre grovtandade blad. De små, vita blommorna sitter i kvastlika blomställningar i stjälk- och grenspetsar. Vid avslutad blommning bildas trekantiga fröskidor som sitter i långa klasar.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i alla jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i höstsådda grödor/kulturer som stråsäd och oljeväxter. Gynnas till viss del av näringsrika förhållanden.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror såväl vår som höst. Frönas livslängd i marken < 5 år.