Vildpersilja

(Aethusa cynapium L.) Fam:. Apiaceae

Danmark Hundepersille, Storbrittanien Fool's Parsley, Finland Hukanputki, Island Villisteinselja, Norge Hundepersille, Polen Blekot pospolity, Tyskland Hundspetersilie,

Hela växten är giftig och innehåller bl.a. coniin (likson odört) samt den narkotiskt verkande alkaloiden cynapin. Halterna är dock inte lika höga som hos odört och sprängört. Den senare har smala lansettlika blad med tydligt sågtandade kanter och  växer vid sjö- och åstränder, dammar och diken. Vildpersiljan ratas normalt av betande djur. I torkat tillstånd är vildpersiljan sannolikt ej giftig.LIVSFORM: Ett- eller tvåårig (annuell/bienn).

Liknar hundkex men har spensligare, mer mörkgröna och blankare blad. Blommorna har dessutom långa svepeblad som hänger nedåt som ben under varje blomflock.