Åkerpilört

(åkerknäa, blekknäa, vanlig åkerpilört, ) (Persicaria maculosa Gray) Fam:. Polygonaceae

Danmark Fersken-Pileurt, Storbrittanien Redshank, Estland Harilik kirburohi, Finland Hanhentatarfloh, HollandPerzikkruid, Island Flóajurt, Lettland Blusu surene, Litauien Demetasis rugtis, Norge Vanleg hønsegras, Polen Rdest plamisty, Ryssland Горец пятнистый, горец почечуйный, Tyskland Floh-Knöterich,

Se även bitterpilört, vanlig pilört, vattenpilört.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala. De båda bladskaften sammanväxta till ett rör ur vilket de första örtbladet kommer fram. Ofta glest håriga.

Örtblad: Framkommer ett och ett , långsmala till ovala, f.o.m. andra bladet ur ett hinnaktigt rör. Ofta med svart bladfläck. Fjädernerviga. Glatta till glest håriga (kanthår).

Övrigt: Fullvuxen planta 20–60 cm. Stjälk starkt förgrenad med uppsvällda stjälkleder. Plantor åtminstone i tidigt stadium med rödaktig färgton. Blommorna  är oftast rödaktiga eller rosafärgade och sitter i en axformad blomställning utan gula körtelhår.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i potatis och vårsådda grödor/kulturer som stråsäd. Speciellt besvärlig på myrjordar och lätta, fuktiga, mullrika jordar där arten kan förorsaka betydande skördeförluster.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror främst under våren. Frönas livslängd i marken < 5 år.