Hundäxing

(Dactylis glomerata L.) Fam:. Poaceae

Danmark Almindelig Hundegræs, Storbrittanien Cock's-foot, Estland Harilik kerahein, Finland Koiranheinä , Island Axhnoðapuntur, Lettland Parastā kamolzāle, Litauien Paprastoji šunažolė, Norge Hundegras, Ryssland Ежа сборная, Tyskland Wiesen-Knaulgras ,LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Blad 5–10 mm breda, sträva med köl under och framkommer vikta, bladlister otydliga eller saknas, bladslidor starkt hoptryckta, skarpkölade och nästan igenvuxna ända upp mot bladskivan. Snärp 2–5 mm långt, något utdraget, grovt och fransigt. Bladöron saknas.

Fullvuxen planta: Mörkgrönt eller något blågrönt, tuvat gräs med vid basen knöböjt, upprätt, tämligen grovt, bladbärande strå (50–100 cm högt). Vippa 8-15 cm lång, styvt upprätt, ensidig av tätt sittande, skaftade småaxgyttringar, efter blomningen hopdragen.
 
Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder på ej alltför fuktig mark, längre norr ut mindre vanlig. Gräsmark, vägrenar, ruderatmark, gles lövskog. Framför allt odlad som slåttergräs

Biologi: Förökas endast med frön.

Se även Gräs i Kulturlandskapet