Kärrgröe

(Poa trivialis L.) Fam:. Poaceae

Danmark Almindelig Rapgraes, Storbrittanien Rough Meadow-grass, Estland Harilik nurmikas, Finland Karheanurmikka, HollandRuw beemdgras, Island Hásveifgras, Lettland Parasta skarene, Litauien Paprastoji migle, Norge Markrapp, Polen Wiechlina zwyczajna, Ryssland Мятлик обыкновенный, Tyskland Gewöhnliches Rispengras,

Se även vitgröe, ängsgröe

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Blad  ljusgröna, kala och framkommer vikta, platta–rännformiga, bladspets båtförslikt hopdragen, bladslidor svagt hoptryckta, något sträva, bladlister otydliga eller saknas, tydlig mittfåra med ljusa strimmor utmed fåran vid genomlysning. Snärp 4–6 mm långt, utdraget spetsigt. Bladöron saknas.

Fullvuxen planta: Glestuvad utan utlöpare, men med långa nedliggande bladskott. Upprätta, veka strån (längd 30–70 cm) med minst 4 ledstycken. Bladskiva 2-6 mm bred. Småax ca 4 mm samlade i glesa, svagt pyramidlika, gröna  eller mörkvioletta vippor (längd 8–20 cm). Vippgrenar sträva.

Utbredning, växtplats och betydelse:  Allmän i större delen av landet, ofta på fuktig, näringsrik mark. Åker, trädgårdar, betesmarker, diken samt skräp- och ruderatmarker.  

Biologi: Förökas med frön och genom nedliggande bladskott som bryter fram från de nedersta bladslidorna. Frönas livslängd i marken mer än 3 år.

Se även Gräs i Kulturlandskapet