Veronika-arter

(Veronica spp. ) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Ærenpris, Storbrittanien Speedwell, Island Depla, Norge Veronika, Polen Przetacznik, Tyskland Ehrenpreis,

Se även fältveronika, glansveronika, majveronika, murgrönsveronika, teveronika, trädgårdsveronika och åkerveronika. 

LIVSFORM: Ettåriga (sommar- och vinterannueller), majveronika och teveronika fleråriga (perenner).

Hjärtblad: Spadlikt äggrunda, bladtopp tvär till trubbig ibland svagt urnupen, bladbas ofta tvär, skaftade. Bladskaft något hårigt i övrigt glatt. Stjälk under hjärtblad tätt hårig.

Örtblad: Framkommer två och två., äggrunda med naggade till sågade kanter, bladtopp trubbig. Glest håriga till håriga.

Övrigt: Veronika-arter har 10–30 cm långa ofta nedliggande starkt greniga, glest håriga stjälkar, som också kan hålla sig upprätta genom att stödja sig mot grödan .

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän till tämligen allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i betor, potatis och höstsådda grödr/kulturer. Flertalet veronika-arter gynnas av näringsrika och kalkrika förhållanden..

Biologi: Förökas endast med frön, som gror såväl vår som höst. Fröna överlever ofta > 5 år i åkermark.