Arv-arter

(Cerastium spp. ) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Hønsetarm, Norge Arve,

Se även hönsarv, knipparv, vårarv, våtarv.Livsform: Vanligen ettåriga som t.ex. knipp-, vår- och våtarv. Hönsarv ett-flerårig.

 

Gruppen arv-arter omfatta bl.a. släktena Cerastium och Stellaria. I regel mer eller mindre håriga, stjälk nedliggande till uppstigande. Blad små, platta, äggrunda - avlånga. Kronblad vita, djupt kluvna eller grunt inskurna.

Se även Gräs i Kulturlandskapet