Groblad

(gårdsgroblad, läkeblad, ) (Plantago major L) Fam:. Plantaginaceae

Danmark Glat Vejbred, Storbrittanien Greater Plantain, Estland Suur teeleht, Finland Piharatamo, HollandGrote weegbree, Island Græðisúra, Lettland Liela celteka, Litauien Placialapis gyslotis, Norge Groblad, Polen Babka zwyczajna, Ryssland Подорожник большой, Tyskland Breit-wegerich,

Groblad har framför allt varit en uppskattad läkeväxt sedan urminnes tider för dess sårläkande egenskaper ("gro" betyder "läka" i fornsvenskan). Dessa egenskaper användes redan i antikens Grekland liksom av våra vikingar och arten var en av medeltidens favoritörter. Bladen kan också användas färska med andra bladväxter och torkade till örtte.LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Avlånga till lansettlika (längd 5–6 mm), skaftade. Mittnerv synlig, tydligast på undersidan. Glatta.

Örtblad: Framkommer ett och ett, ovala till äggformade med hel eller något ojämn kant, nervatur tydligt bågnervig. Småplantor och övervintrande plantor bildar bladrosett. Glatta eller glest håriga.

Övrigt: Från bladrosetten skjuter 10–30 cm långa, bladlösa, stjälkar som i toppen bär ett cylinderformat, tätt ax. Blommorna i axet är brunaktiga med utskjutande violetta till rödbruna ståndare. Stor formrikedom tex gårds-, åker-, ängs-, strandgroblad. Indianerna i Nordamerika kallade den "den vite mannens fotspår".
Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i de flesta miljör över hela landet, ofta lite fuktiga och skuggiga lokaler. Trädgårdar, gårdsbebyggelse, körvägar, trampad mark, äldre vallar, ängs- och betesmarker samt skräp- och ruderatmarker. Gynnas av reducerad jordbearbetning, medan det motsatta förhållandet råder i grödor med intensiv jordbearbetning som t.ex. potatis. Ingen direkt betydelse som ogräs mer än i trädgårdssammanhang t.ex. gräsmattor där arten  framför allt sprids vid fuktig väderlek via skosulor etc.

Biologi: Kort jordstam. Förökas genom  frön, som till övervägande del gror under våren och sedan bildar en bladrosett som följande år går i blom. Frönas livslängd i marken >5 år.