Etternässla

(Urtica urens L) Fam:. Urticaceae

Danmark Liden Naelde, Storbrittanien Small Nettle, Estland Raudnõges, Finland Rautanokkonen, HollandKleine brandnetel, Island Smánetla , Lettland Sika natre, Litauien Gailioji dilgele, Norge Smånesle, Polen Pokrzywa żegawka, Ryssland Крапива жгучая, Tyskland Kleine Brennessel,

Unga blad kan, liksom hos den vanliga brännässlan, användas som grönsak.

Se även brännässla, vitplister 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Relativt små, nästan runda till ovala och brett avsmalnande, skaftade. Bladtopp svagt urnupen. Översida med spridda hår.

Örtblad: Kraftigt gröna och svagt glänsande, framkommer två och två (korsvis motsatta), ovala till äggformade med grovt sågad bladkant. Bildar ej rosett. Tydlig nervatur. Hårigt med enstaka brännhår på översidan.

Övrigt: Längd 10–40 cm. Sambyggare med blandade hon- och hanblommor i axlika samlingar på cm-långa grenar från bladvecken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i alla jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, hönsgårdar, skräp- och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i under våren sent sådda grödor som majs och olika trädgårdskulturer. Gynnas av näringsrika förhållanden. Normalt av ringa betydelse.
.

Biologi: Förökas endast med frön, som huvudsakligen gror under vår och försommar. Frönas livslängd i marken 1–5 år, ofta >5 år.