Sommarvicker

(Vicia angustifolia (L.) Reich) Fam:. Fabaceae

Danmark Smalbladet Vikke, Norge Sommarvikke, Polen Wyka wąskolistna,

En mer storvuxen underart kallad fodervicker (spp. sativa) odlades förr som grönfoder tillsasmmans med havre.

Se även duvvicker, häckvicker, kråkvicker, luddvicker, sparvvicker.LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ej synliga då de stannar kvar uppsvällda inom fröskalet.

Örtblad: Framkommer ett och ett, blad 1–2 rudimentära, sedan parbladiga. De övre bladen med 3-8 par smala, trubbiga småblad med en liten uddspets, ogrenat klänge. Bladskiva kal.

Övrigt: Den fullvuxna plantans spensliga, delvis nedliggande stjälkar kan vara upp mot 30 cm långa. Stjälkar tilltryckt glest håriga. De små röd- eller blåvioletta  blommorna sitter enstaka eller parvis på mycket korta skaft i bladvecken. Krona 10-20 mm lång. Stipler hela. Balja 20-40 mm lång, brun-svartaktig, nästan kal.
 
Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i Götalands och större delen av Svealands odlingsbygder för att sedan avta norrut. Åkrar, rabatter, gårdsbebyggelse, torrbackar och vägkanter. Möjligheten till utveckling är störst i vårsådd stråsäd samt radodlade grödor. Arten har gynnats av den ökade eko-odlingen, men ger knappast några direkta skördeförluster.

Biologi: Förökas endast med frön. Frönas livslängd i marken <5 år.