Sommarvicker

(Vicia angustifolia (L.) Reich) Fam:. Fabaceae

Danmark Smalbladet Vikke, Norge Sommarvikke, Polen Wyka wąskolistna,

En mer storvuxen underart kallad fodervicker (spp. sativa) odlades förr som grönfoder tillsasmmans med havre.

Se även duvvicker, häckvicker, kråkvicker, luddvicker, sparvvicker.