Sommarvicker

(Vicia angustifolia (L.) Reich) Fam:. Fabaceae

Danmark Smalbladet Vikke, Norge Sommarvikke, Polen Wyka wąskolistna,

En mer storvuxen underart kallad fodervicker (spp. sativa) odlades förr som grönfoder tillsasmmans med havre.

Se även duvvicker, häckvicker, kråkvicker, luddvicker, sparvvicker.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.