Harkål

(harfibbla, hundkål, tomtrissla, vanlig harkål, åkerrissla, ) (Lapsana communis L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Haremad, Storbrittanien Nipplewort, Estland Harilik linnukapsas, Finland Linnunkaali, HollandAkkerkool, Island Herafifill, Lettland Parasta salatene, Litauien Paprastoji gaiva, Norge Haremat, Polen Łoczyga pospolita, Ryssland Бородавник обыкновенный, Tyskland Rainkohl,

Viss folkmedicinsk användning (läkande). Bladen kan användas som sallad. 

LIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Ovala–äggrunda (längd 5–9 mm), bladtopp ibland svagt urnupen, tydligt skaftade ofta med enstaka hår på bladskaft. Mittnerv tydlig. Bladöversida glatt eller glest hårig, körtelhår förekommer.

Örtblad: Framkommer ett och ett och bildar en bladrosett, de första bladen nästan runda de senare något parflikiga med stor ändflik, bladbas tvär, håriga. Bladskaft vingat och hårigt. 

Övrigt: Fullvuxen planta 20–100 cm hög med blekgula blommor i små korgar glest ordnade i en kvast.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder för att sedan avta norr över. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter samt skräp- och ruderatmarker. Särskilt lättare, lite kalk- och näringsrika jordar. Möjligheten till utveckling är störst i höstsådda grödor/kulturer som stråsäd samt radodlade grödor typ betor, även förstaårsvallar. Svår att rensa bort från gräsfrö. Lågt fodervärde.

Biologi: Välanpassad till dåliga ljusförhållanden. Förökas endast med frön, som gror sent på hösten eller på våren. Frönas livslängd i marken 1–5 år, ofta >5 år.