Harkål

(harfibbla, hundkål, tomtrissla, vanlig harkål, åkerrissla, ) (Lapsana communis L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Haremad, Storbrittanien Nipplewort, Estland Harilik linnukapsas, Finland Linnunkaali, HollandAkkerkool, Island Herafifill, Lettland Parasta salatene, Litauien Paprastoji gaiva, Norge Haremat, Polen Łoczyga pospolita, Ryssland Бородавник обыкновенный, Tyskland Rainkohl,

Viss folkmedicinsk användning (läkande). Bladen kan användas som sallad.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att harkålen inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd