Stillfrö

(dillsenap, vallsenap, ) (Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Finbladet Vejsennep, Storbrittanien Flixweed , Finland Litutilli, Island Þefjurt, Norge Hundesennep, Polen Stulicha psia, Tyskland Besenrauke ,

Stillfrö ansågs förr bl.a. besitta sårläkande egenskaper.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).