Brännässla

(nälla, nättla, stornässla, vanlig brännässla, ) (Urtica dioica L.) Fam:. Urticaceae

Danmark Stor Nælde, Storbrittanien Common Nettle, Estland Kõrvenõges, Finland Nokkonen, HollandGrote brandnetel, Island Brenninetla (Stórnetla), Lettland Liela natre, Litauien Didžioji dilgele, Norge Stornesle, Polen Pokrzywa zwyczajna, Ryssland Крапива двудомная, Tyskland Große Brennessel,

En av våra äldsta och mest mångsidiga nyttoväxter, som under 1600- och 1700-talet kunde odlas i särskilda nässelgårdar. Överträffar många av våra idag odlade grönsaker vad beträffar vitamin- och mineralinnehåll. Våra dagars nässelsoppa är bara ett blekt minne av den flitiga användning som växten förr hade som medicinskt universalmedel, fiberväxt (nätteltyg), växtskyddsmedel (nässelvatten) och färgväxt.

Se även etternässla, vitplister 

LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Nästan runda (längd ca 3 mm), skaftade. Nervatur ej synlig. Översida hårig.

Örtblad: Framkommer två och två (korsvis motsatta), hjärtlika till avlångt äggformade med grovt sågad kant. Hårigt med brännhår.

Övrigt: Fullvuxen planta 30–130 cm, mörkgrön. Långa, hängande, gröna eller ljusgröna axlika blomklasar från bladvecken. Han- och honblommor  vanligen på skilda individer (tvåbyggare). Bildar täta bestånd.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i hela landet. Gårdsbebyggelse, trädgårdar, ängs- och betesmarker, åker- och vägkanter samt skräp- och ruderatmarker. Inget problem i ettåriga grödor då den är känslig för jordbearbetning. På näringsrika äldre vallar, ängs- och betesmarker kan täta bestånd utvecklas från fläckar där grässvålen skadats. Växten betas ej av husdjur, endast får äter äldre och vissna plantor som förlorat brännförmågan, som hö eller ensilage äts den gärna men höga kalciumhalter kan försvåra ensilering. Näringsrik med ganska höga protein- och mineralhalter.Arten har i ryska försöksodlingar gett 2-4 skördar/år med en grönmasseskörd på 25-70 ton /ha. Gammal spånadsväxt (nettelduk).

Biologi: Förökas med frön (oregelbunden groning) samt ett underjordiskt, grunt stamutlöparsystem (rhizom).