Hirs-arter

(Echinochloa/Digitaria/Setaria spp. ) Fam:. Poaceae

Danmark Hanespore/Hirse-arter, Island Hirs-tegundir, Norge Hirse-arter,

I den svenska floran förekommer över tio olika hirs-arter. De flest förekommer endast tillfälligt på ruderatmark, vid avfallstippar och som spillplantor vid fågelbord (importerat viltfågelfrö). Här beskris fem av dessa arter. Av dessa är det endast hönshirs som i dagsläget är ett svårkontrollerat ogräs, som dessutom är på spridning i landet i takt med ökad majsodling och ett varmare klimat. Av övriga hirs-arter är det i stort sett endast vanlig kavelhirs som i de sydligaste landskapen mer permanent kan uppträda på sandiga marker där konkurransen från omgivande vegetation är svag.

Se fingerhirsgrå kavelhirs, vanlig kavelhirs, hönshirs, kolvhirs.LIVSFORM: Ettåriga (annueller).

Blad 8-25 mm breda, sträva, spetsiga. Snärp 1-2 mm, omvandlat till hårkrans eller saknas. Strån enkla till fågreniga, ofta med håriga ledknutar. Axsamling ax- eller kolvlik, ibland något vipplik.

Se respektive art.