Grå kavelhirs

(grå kolvhirs, ) (Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult) Fam:. Poaceae

Danmark Blågrøn Skærmaks, Storbrittanien Yellow Bristle-grass, Finland Sinipantaheinä, Norge Blå Busthirse, Tyskland Rote Borstenhirse,

Se även fingerhirs, vanlig kavelhirs, hönshirs, kolvhirs.

(Bildmaterial från Biopix.dk.) 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Blad 4-10 mm breda, grågröna, något håriga vid basen, bladkant sträv, bladlister otydliga, bladslidor kala. Snärp 0,5 mm. Strå 20-40 cm långa, smala, knäböjda, mot basen håriga. Vippa 4-8 cm lång, tät, borstig, cylindrisk, vippaxel korthårig. Småax 3 mm, vid basen 5-10 mm långa vanligen rödgula borst.

Utbredning, växtplats och betydelse: Sporadisk förekomst i våra sydligaste landskap på trädgårds- och ruderatmark.