Grå kavelhirs

(grå kolvhirs, ) (Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult) Fam:. Poaceae

Danmark Blågrøn Skærmaks, Storbrittanien Yellow Bristle-grass, Finland Sinipantaheinä, Norge Blå Busthirse, Tyskland Rote Borstenhirse,

Se även fingerhirs, vanlig kavelhirs, hönshirs, kolvhirs.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Handrensning eller uppgrävning