Luddtåtel

(Holcus lanatus L.) Fam:. Poaceae

Danmark Fløjlsgræs, Storbrittanien Yorkshire-fog , Estland Vill-mesihein, Finland Karvamesiheinä, Island Loðgresi, Lettland Villainā meduszāle, Litauien Pūkuotoji vilnūnė, Norge Englodnegras , Ryssland Бухарник шерстистый, Tyskland Wolliges Honiggras ,

Se även tuvtåtelLIVSFORM: Flerårig (perenn).

Blad 3–8 mm breda, grågröna. mjukhåriga och framkommer rullade, bladlister otydliga, bladslidor tätt gråludna, ibland något violetta, övre till större delen öppna, något uppsvällda. Snärp 1–3 mm långt, tubbigt. Bladöron saknas.

Fullvuxen planta: Tuvat, uppstigande eller upprätt, relativt grovt, bladbärande strån (längd 30–80 cm). Vippa (5–10 cm), blekgrön, ofta något violett eller rödaktig med håriga grenar. Småax 4–6 mm, ej utskjutande borst.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götaland för att sedan avta norrut, i Norrland sällsynt. Åkrar, äldre ängs- och betesmarker, vägkanter, skogsbryn, gärna på myr- eller mager sandjord. .

Biologi: Förökas endast med frön. Frönas livslängd i marken åtminstone 3–5 år.