Plister-arter

(Lamium spp. ) Fam:. Lamiaceae

Danmark Tvetand, Storbrittanien Dead-nettle, Island Tvitönn, Norge Tvitann/Dauvnesle, Polen Jasnota,

Se även mjukplister, rödplister, vitplister. 

LIVSFORM: Ettåriga (sommar- och vinterannueller), vitplister flerårig (perenn).

Hjärtblad: Runda till ovala, bladspets svagt urnupen med liten tapp, bladbas kloliknand, tydligt skaftade. Glatta.

Örtblad: Framkommer två och två, äggrunda till hjärtlika med naggad kant. Tydligt fjädernervigt. Håriga.                              .

Övrigt: Fullvuxen planta 10–30 cm hög, övervintrar. Stjälk fyrkantig.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mycket allmän i alla jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, jordhögar, gårdsplaner, vägkanter samt skräp- och ruderatmarker. Förekommer i de flesta grödor/kulturer men kan bli speciellt besvärlig i betor, potatis och höstsådda grödor på lätta jordar.

Biologi: Mjuk- och rödplister förökas endast med frön, som gror under såväl vår som höst. De senare övervintrar som bladrosett. Vitplister förökar sig även med grunda, underjordiska stamutlöpare. Fröna långlivade i åkermark ofta < 10 år. Myror äter av frönas oljerika bihang och hjälper på så sätt till med att sprida arten genom att bära fröna med sig.