Losta-arter

(Bromus spp. ) Fam:. Poaceae

Danmark Hejre, Island Fax, Norge Faks,

Se även luddlosta, råglosta, sandlosta.LIVSFORM: Alla ettåriga utom luddlosta som är ett- till tvåårig (annuell/bienn).

 

Medelstora till storvuxna gräs. Blad platta. Strån upprätta. Snärp hinnlika, 1- 4 mm. Vippa yvig. Småax stora, skaftade, äggrunda, oftast med borst, 10-25 mm långa.

Se även Gräs i Kulturlandskapet