Losta-arter

(Bromus spp. ) Fam:. Poaceae

Danmark Hejre, Island Fax, Norge Faks,

Se även luddlosta, råglosta, sandlosta.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider