Luddlosta

(Bromus hordeaceus L.) Fam:. Poaceae

Danmark Blød Hejre, Storbrittanien Soft-brome, Estland Pehme luste, Finland Mäkikattara, Island Mjukfax, Lettland Mīkstā lāčauza, Litauien Švelnioji dirsė, Norge Lodnefaks , Ryssland Костёр мягкий, Tyskland Weiche Trespe,

Se även råglosta, sandlosta  Vanlig på torr sandig mark (vallar, betesmarker och höstsådda grödor).

LIVSFORM: Ett- till tvåårig (annuell eller bienn).

Blad 2–8 mm brett, platt, glest långhårig–tätt mjukluden. I knoppläge rullat. Bladlister otydliga eller saknas. Snärp 1–2 mm långt, småludet, ibland tandat. Bladslidor rörlikanästan stängda, äldre uppbristande. Bladöron saknas.

Fullvuxen planta: Otuvad eller löst tuvad. Luden. Strån upprätta (20-80 cm), korthåriga vid de 2-5 ledknutarna. Vippa (3-10 cm), öppen och upprätt till att börja med, senare hopdragen, grågröna-violettonade, med fint håriga, korta grenar om 1-5 småax (10-20 mm).

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmänt förekommande i Götaland och Svealand för att sedan avta norröver. I övre Norrland tillfällig.Torrbackar, vägkanter, gårdsmiljöer, betes-, åker- och ruderatmark. Uppträder om ogräs i gräsfröodlingar och betesmarker där den ratas av framför allt av får.

Biologi: Förökas endast med frön. Mycket variabel art beroende på ståndort och näringsförhållanden, men även på genetiskt skilda populationer.