Rödmålla

(Chenopodium rubrum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Rød Gåsefod, Storbrittanien Red Goosefoot, Estland Punane hanemalts, Finland Punasavikka, HollandRode ganzevoet, Island Roðanjóli, Lettland Sarkana balanda, Litauien Raudonstiebe balanda, Norge Raudmelde, Polen Komosa czerwonawa, Ryssland Марь красная, Tyskland Roter Gänsefuß,

Se även blåmålla, fiskmålla, lönnmålla, svinmålla, vägmålla

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).